Zobraziť v slovenčine

Věděli jste,
že spoléháním na štěstí můžete přicházet
až o 70% vašeho zisku?

Žijeme obklopeni riziky. Každé podnikání je spojeno s rizikem. Jedním z předpokladů úspěšnosti podniků jsou neustálé změny a změny jsou vždy svázány s riziky.

I v činnosti orgánů veřejné správy či samosprávy mají rizika své místo. Je povinností vedení těchto orgánů provádět nebo externě zajišťovat analýzu rizik, stanovovat jejich priority a bezprostředně přijímat potřebná opatření, stejně jako to činí manažeři moderních soukromých firem.

Spoléhat na štěstí je krátkozraké. Zvykat si na rizika a na chyby může být likvidační.

Řízení rizik umožňuje optimalizovat cestu k úspěchu a stanoveným cílům. Jejich neřízení vede k průtahům, slepým uličkám, materiálním, finančním a dalším škodám.

Víme, co je riziko a co dokáže způsobit. Umíme ho najít a odhalit jeho příčiny. Umíme rozpoznat a využít pozitivní rizika a obrátit je v zisk. Nastartujeme ve vaší společnosti nebo úřadu systém řízení rizik, který vám následně předáme, nebo jej budeme udržovat za vás.
Je to snadné.

Jak postupujeme?

Na krátké a nezávazné schůzce vás seznámíme s možným průběhem, jednotlivými kroky a výstupy naší práce.
Na základě nich a vašich představ a potřeb společně nakonfigurujeme rozsah případné spolupráce.

Pakliže vám rozsah spolupráce vyhovuje, společně zahájíme proces, který vám umožní kontrolovat svůj růst a nedovolí rizikům jej jakkoli narušovat.

Pokud si přejete jakkoli rozsah práce upravit či rozfázovat, rádi vám vyjdeme vstříc.

Společně vytvoříme vnitřní firemní kulturu, ve které je plnění cílů a práce s riziky samozřejmostí.

Poskytneme softwarové řešení MYCON, které prošlo téměř 10letým vývojem.

Software pro řízení rizik,
projektů a projektových rizik

Řízení rizik je systematickou prací. K zajištění optimálních výstupů a k efektivnímu zavedení a nastavení systému řízení rizik či řízení projektových rizik ve firmě či veřejné správě využíváme vlastní software MYCON.

MYCON je intuitivní software pro řízení rizik a řízení projektů resp. projektových rizik

Umožňuje:

Chcete-li zdarma vyzkoušet demo verzi MYCON nebo vidět ukázky výstupů, kontaktujte nás, prosím. V případě zájmu provedeme zaškolení nebo ukázku práce.

S demoverzí MYCON jsou spojena tato omezení:

MYCONpro

Je software MYCON rozšířený o modul pro řízení projektů a jejich rizik. Chcete-li zdarma vyzkoušet demo verzi MYCONpro nebo vidět ukázky výstupů, kontaktujte nás, prosím. V případě zájmu provedeme zaškolení nebo ukázku práce.

S demoverzí MYCONpro jsou spojena tato omezení:

MYCONpart

MYCON je rovněž připraven pro podnikatelské subjekty, kteří se zabývají řízením projektů či rizik pro své zákazníky. Verze MYCONpart umožňuje navíc řídit a spravovat projekty a rizika pro neomezené množství vašich zákazníků současně. Chcete-li zdarma vyzkoušet demo verzi MYCONpart nebo vidět ukázky výstupů, kontaktujte nás, prosím. V případě zájmu provedeme zaškolení nebo ukázku práce.

S demoverzí MYCONpart jsou spojena tato omezení:

Reference

Řízením rizik jsme se začali zabývat v roce 2006. Za tu dobu jsme poznali prostředí českých i zahraničních firem, od strojírenství po farmacii, ze soukromého i veřejného sektoru.

Hovořili jsme se stovkami lidí. Někteří se řízením rizik začali zabývat až po té, co u nich nastala nepříznivá situace, jiní začali rizika řídit z preventivních důvodů. Uvědomili si totiž, že mnohem ekonomičtější je rizikům a jimi způsobeným škodám předcházet.

Disponujeme rozsáhlou databází rizik. Následky některých z nich mohou způsobit nesplnění cílů, prodloužení termínů, jiné přináší dodatečné náklady nebo ztráty. Řada z nich může být pro firmu, úřad, nemocnici apod. tak závažná, že ohrozí chod a činnost těchto subjektů nebo způsobí jejich bankrot.

Pro představu

Zodpovědní manažeři, začínající živnostníci, vedoucí odborů i jejich zaměstnanci a podřízení se shodují, že předvídat a pracovat s riziky je podmínkou úspěchu. Většina z nich s řízením rizik začne však až v okamžiku, kdy se něco pokazí. A vězte, že pokud se může něco pokazit, tak se to pokazí!

Likvidovat následky takových situací je vždy mnohonásobně nákladnější než tato rizika předvídat a řídit.

Kontakty

Máte-li zájem o bližší informace, nezávaznou schůzku, zaškolení a nastavení systému řízení rizik či o produkt MYCON, MYCONpro nebo MYCONpart, kontaktuje nás, prosím,
jste-li ze soukromé sféry na firma@rizenirizik.com,
jste-li z oblasti veřejné správy, pak na email verejnasprava@rizenirizik.com.
Rádi vám pomůžeme rovněž
na telefonním čísle +420 777 915 662.